تست و سئوال فیزیک physics

                                                                             صفحه نخست

آزمون هماهنگ مرحله اول دی 88    

مفاهیم ونکات فصل اول

پاسخ تمرينات و فعاليت هاي فصل اول کتاب

مفاهيم ونكات فصل دوم

پاسخ تمرينات و فعاليت هاي فصل دوم کتاب

مفاهيم ونكات فصل سوم

پاسخ تمرينات و فعاليت هاي فصل سوم کتاب

مفاهيم ونكات فصل چهارم

پاسخ تمرينات و فعاليت هاي فصل چهارم كتاب

مفاهيم ونكات فصل پنجم

پاسخ تمرينات و فعاليت هاي فصل پنجم كتاب

 خرداد ماه 82 كشوري

مجموعه فرمولهاي فيزيك 1

دبيرستان شاهد امام نمونه 1

 دبيرستان شاهد امام نمونه2

دبيرستان شاهد امام نمونه 3

دبيرستان شاهد امام نمونه 4

دبيرستان صمصامي نمونه 1

خرداد ماه 87 دبيرستان شاهد امام اراك

خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراك

دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران اراك

خرداد ماه 85 دبيرستان شاهد

 دي ماه 83 دبيرستان شاهد

+ نوشته شده در  ۸۶/۰۸/۰۶ساعت 5:39  توسط طالشی  |